måndag 20 oktober 2014

ARTUR LUNDKVIST – AFORISMER


 

 
Artur Lundkvist (1906–1991) var en svensk författare, kritiker och medlem av Svenska Akademin. Lundkvists aforistiska inspiratörer var bland annat Elmer Diktonius och Ramón Cómez de la Serna. Lundkvist kallade sina aforismer för ”afolyrismer”. I afolyrismen sökte han en en friare och mindre högtravande uttrycksform än den vanliga aforismen. För Lundkvist var språket något som man bygger upp och vårdar likt en vänskap eller kärleksrelation. Aforismerna nedan är tagna ur böckerna Mörskogen (1967, de fyra första aforismerna) och Tankar för vilsekomna (2010 Pequod Press; urval och förord av René Vázquez Díaz).

 

Om det bultar på porten, öppna inte! Det kan vara sanningen.

Åh, så mycket himmelsblått som omger bombflygarnas ögon!

En lycka som ingenting kostar förbittras ofta av tanken på det slutliga priset.

Det är rötterna som cyklonen hatar, inte själva träden.

Den som följer efter dig bestämmer vart du ska gå.

När mellanakten är slut avbryts teaterbesöket bryskt av skådespelet.

Bekämpa ingenting så intensivt att du blir lik det.

Stilla höstdagar faller löven ett och ett som on någon räknade dem.

Hungriga barn sitter och väntar under ditt middagsbord. Det gör varje tyst ögonblick pinsamt.

Misstanken är en ek som växer i en fönsterkruka.

Verkligheten håller på att avskaffa parodin.

Den omtänksamme villaägaren vattnar också flaggstången.

Att få skrattarna på sin sida: vilket nederlag!

Konstnären är ofta trädet vars frukter faller på andras mark.

Inga våldshandlingar är så avskyvärda som vårt försvar för dem.

Floden är också en väg, men den vandrar själv i stället för att vänta på andra.
 

 
 
SF

Lundkvists aforismer på finska.