söndag 14 december 2014

MAGNUS VON PLATEN – SKJUTÖVNINGMagnus von Platen (1920 Malmö – 2002 Stockholm) var en svensk litteraturvetare och författare, som tjänstgjorde som professor i litteraturvetenskap i Umeå universitet 1969–1985. Han har sammanställt antologierna Svenska aforismer (1951, andra upplagan 1962) och Franska aforismer (tillsammans med Stig Ahlgren, 1964). Aforismerna nedan är ur von Platens aforismsamling Skjutövning – aforismer och samtal (1965 Bonniers).Med ’lärpengar’ menar vi att vi dyrt har betalat en erfarenhet, som andra förvärvat kostnadsfritt.

Ålderstrappa. När man är ung måste man lära att acceptera världen, när man är medelålders sig själv, när man är gammal döden.

Är det ett underbetyg åt vår fantasi eller ett överbetyg åt vår tillvaro att paradiset alltid har ett så jordiskt utseende?

Auktoritetstro. Det fordras mycket auktoritet för att man skall ha rätt att tvivla på auktoriteterna.

Vi flyr till ensamheten som till en borg, vi flyr ur den som ur ett fängelse.

För mycken ensamhet och för mycket sällskap kommer alla källor att sina. Öknen och torget är lika dåliga växtplatser.

Förlåtelsen är en villkorlig dom.

Konstigt, jag hör aldrig jägare prisa jakten för att den så angenämt tillfredsställer lusten att döda.

Moralisternas misstag är att bedöma människan som vore hon en fallen ängel i stället för att betrakta henne som ett djur på väg att resa sig ur djuriskheten.

Naturlighet är en uppskattad egenskap, givetvis under förutsättningen att den uppträder väluppfostrat.

Det är med åsikter som med ägodelar: det är ofta svårare att skiljas från det man har ärvt än det man själv har skaffat sig.

Om vi förstod varandra bättre skulle vi bättre förstå hur ofta vi missförstår varandra.

Den som låter sig bedras har i regel haft en medbrottsling i sig själv.

Konservatismen går kring i radikalismens avlagda kläder.

Aforistikerna är genomskådare som aldrig tycks genomskåda vilka möjligheter deras aforismer erbjuder att genomskåda dem själva.

 

SF

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar