söndag 9 november 2014

EDITH SÖDERGRAN SOM AFORISTIKER

 
Den finlandssvenska modernismen inom litteraturen är känd för att ha varit banbrytande inte bara i Finland utan också i Norden, med namn såsom Gunnar Björling, Elmer Diktonius, Henry Parland och Rabbe Enckell. Två kvinnor skall även nämnas i sammanhanget: Hagar Olsson och Edith Södergran. Den sistnämnda blev känd, och delvis omstridd, för sin djärva poesi och sitt mytomspunna liv.

Edith Södergran (1892-1923) är ännu idag föremål för omfattande studier - jag vill i detta sammanhang lyfta fram Agneta Rahikainens två färska böcker, speciellt biografin "Kampen om Edith. Biografi och myt om Edith Södergran" (2014) som effektivt punkterar myten om en sjuklig profetissa som levde isolerad på Karelska näset.

Förutom ny biografisk forskning har Edith Södergrans dikter, men även hennes aforismer, kommit ut i nya utgåvor: Edith Södergran: Kaikkiin neljään tuleen (Suomen Aforismiyhdistys/Pilke och Into, 2013) som är en tvåspråkig utgåva där Södergrans aforismer äntligen har översatts till finska (Hilja Mörsäri). Den andra boken är Dikter och aforismer (SLS och Atlantis, 2014) som samlat hela hennes produktion i ett verk som utkommer samtidigt i Finland och Sverige.
Det är fint att vi nu också har tillgång till Södergrans samlade aforismer - hon har inte ansetts vara en lika lysande aforistiker som poet. Men tillåt mig att vara av annan åsikt, trots att det är klart att aforismerna är långt färre till antalet än dikterna. Hennes aforismer om naturen visar mycket klart hennes influenser från teosofen Rudolf Steiner, Nietzsche och senare Bibeln:


Liv och död se vi med ögonen, de äro sol och måne.

Om vi icke bliva naturbarn komma vi icke till himmelriket, ty de religiösa hemligheterna äro naturhemligheter.

(ur Tankar om naturen, 1922)


Här kommer min personliga 10-i-topp-lista gällande Edith Södergrans aforismer, samlade i verket Brokiga iakttagelser (1919):

Fördomsfrihet är säkerhet i tingens hantering.

Missförståndet har hittills varit den största makt på jorden.

Alla långa sanningsrötter äro misstänkliga, sanningen får man endast ut i korta brutna bitar.

En sak hava vi alltid framför andra - oss själva.

Ingen rår för sin stjärna, man är tvungen att följa den. 

Lindrig sömnlöshet ökar genialiteten.

Böcker behöva sitt varumärke likaväl som andra varor.

Skuldkänsla är alltid ett säkert tecken till karaktärssvaghet, den faktiska skulden förblir frågetecken.

Dikter om kosmos kunna endast vara viskningar.

Fördomen mot Gud är svårast att övervinna.


BW